Các lưu ý khi tới Palermo

1 -  Cẩn thận kẻ móc túi và kẻ cướp chạy xe máy, họ hay để ý đến túi xách, ví và địện thoại di động.

2 - Phụ nữ không nên đi một mình vào ban đêm trong khu trung tâm lịch sử của Palermo và du khách nên cẩn thận ở La Kasla, khu vực giữa Via Roma và bồn nước, vào ban đêm.

3 -  Cướp xe là vấn đề lớn ở Palermo, nên nếu lái xe riêng hãy giữ và cẩn thận đề phòng.

4 - Đừng ra ngoài khu trung tâm thành phố.