Phương tiện giao thông tại Cinque Terre

Phương tiện giao thông:

- Có thể đến Cinque Terre bằng ôtô hoặc tàu hỏa, tuy nhiên tàu hỏa tiện lợi và nhanh hơn rất nhiều. Bù lại đến bằng ôtô sẽ có nhiều cơ hội ngắm được nhiều cảnh đẹp từ trên cao.

- Ôtô không được vào làng, đều phải gửi lại tại bãi gửi bên ngoài, khoảng 20-25 Euro/ngày.

- Khi đến Cinque Terre nên mua vé ngày, bao gồm vé tàu và vé vào các đường đi bộ trong khu bảo tồn cho cả một ngày. Rất tiện, đoạn nào đẹp có thể đi bộ, đoạn nào mệt có thể lên tàu. Chỉ 10Euro/ngày, trong khi vé vào đường đi bộ không đã 5 Euro/ngày.

- Các sân bay gần nhất: Genoa, Pisa, Florence.